Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2017

Zapomnij o tych relacjach, które, owszem, były ekscytujące, ale na tej ekscytacji się kończyło. Na tym wydawaniu się, że mogłoby być tak super. Przecież tak naprawdę nigdy nie było i nie było na to szans. Ciągłe czekanie, aż wreszcie będzie tak, jak się wymarzyło. Oczekiwanie to dodatkowy element ekscytacji. Bo cały czas czegoś chcesz, ciągle jesteś niezaspokojona. I nagle okazuje się, że się tak nakręciłaś, że czeka was coś niesamowitego. Ale to niesamowite coś jakoś nie następuje... Bo może jednak to tylko w twojej głowie, ta wiara w to, że ta osoba da ci całe to wymyślone szczęście. Ale ta osoba wcale nie ma takiej samej wizji szczęścia, albo nie ma zamiaru tej wizji realizować. Nie ma czego żałować. Trzeba wstać i być zadowolonym, że to błędne koło wreszcie się zakończyło. A ta relacja to była jedynie ekscytacja czymś co nigdy by się nie mogło wydarzyć. Nic z tych prawdziwych rzeczy, nie jest warte uwagi. Tak naprawdę żałujesz jedynie własnych iluzji.
Reposted fromahora ahora viatobecontinued tobecontinued

October 14 2017

October 08 2017

2220 555e 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaMerrry98 Merrry98
5738 65d3 500

October 03 2017

9654 916a 500
Reposted fromuguu uguu viaMerrry98 Merrry98

September 22 2017

2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viaoutoflove outoflove
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viaoutoflove outoflove

September 21 2017

5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme

September 20 2017

Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme

September 17 2017

4665 52f5 500
blues
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
6677 aa4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

September 16 2017

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamuviell muviell

September 14 2017

0333 f918 500

September 12 2017

Reposted frommuir muir viacynamon cynamon
6825 1b52
Reposted fromscorpix scorpix vianotorious-rookie notorious-rookie

September 09 2017

2442 ba02 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viacynamon cynamon

September 07 2017

1282 d48c
1373 0039 500

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl