Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2019

1043 ea7f 500
Reposted fromkotowate kotowate viatobecontinued tobecontinued

November 02 2018

5406 a96d 500
Reposted fromhagis hagis vianotorious-rookie notorious-rookie

October 29 2018

4949 a35c
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaolczi olczi

September 23 2018

Pier at night

September 22 2018

Pier at night

August 20 2018

July 31 2018

July 14 2018

July 02 2018

6550 0baa 500

January 01 2018

Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.

December 30 2017

Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

December 28 2017

Nie sądzę, żebym się do tego nadawała. Do relacji chłopak-dziewczyna, osoba-osoba. Ja po prostu nikomu nie ufam. Nikomu. A im bardziej mi na kimś zależy, tym bardziej narasta we mnie pewność, że ta osoba się mną szybko zmęczy i będzie chciała się wycofać.
— Rainbow Rowell "Fangirl"
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viadreamadream dreamadream
Pragnienia. Marzenia. Nadzieje. Nigdy nie dostajemy w życiu tego, na czym nam najbardziej zależy. Przeważnie dostajemy to, na czym zależy nam mniej. Z biegiem czasu coraz bardziej staramy się uwierzyć, że to, co mamy, jest właśnie tym, co jest dla nas najważniejsze, i nigdy nie pragnęliśmy niczego innego. Własnym wysiłkiem lub zrządzeniem losu zdobyliśmy to upragnione. Tylko, że przeważnie nie jest to prawda. Kiedy nie udaje się nam zmienić rzeczywistości, zmieniamy nasze marzenia, żeby je do niej dostosować. Trudno przecież przyznać się wtedy przed samym sobą, że tego, za czym pędziliśmy przez całe lata naszego życia, czego chcieliśmy naiwnie i nieprzytomnie - nie udało nam się osiągnąć. I już się nigdy nie uda. Dostawaliśmy wprawdzie po drodze od życia niejedno, ale tego najważniejszego właśnie nie. Staramy się, więc już nawet nie pamiętać, czym owo "TO" miałoby być. Jest tak, jak w dzieciństwie z prezentami pod choinkę. Chcieliśmy dostać narty. Widzieliśmy już siebie pędzących na nartach po stoku, w srebrnobiałym śniegowym pyle. A dostajemy tylko wełnianą czapkę. "Jaka piękna czapka - mówimy wtedy. - Zawsze chciałem mieć taką. Tylko tę czapkę - nic innego."
— Roma Ligocka "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
8113 a033
January 1st 2018 is a Monday. A fresh week, a fresh month and a fresh year. If you want to start over I don’t think you can possibly find a better time.

December 21 2017

7333 1f02
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7343 14d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl