Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

3488 9474 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadreamadream dreamadream

July 18 2019

Nie znasz go. Nie masz pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, co tak naprawdę spotkało go w życiu, ile nieprzespanych nocy odbija się echem w jego głowie, ile wypowiedzianych niepotrzebnie słów ciąży mu na sercu. 
Znasz tylko swój subiektywny odbiór jego osoby, jest dla Ciebie tym, kim myślisz, że jest i masz oczekiwania, aby zachowywał się dokładnie według schematu, jaki sama przypisałaś do jego osoby. 
A niechże spróbuje zachować się inaczej! Niechże zachowa się po swojemu, a nie po twojemu. Wtedy mówisz, że tak naprawdę go nie znasz. Wtedy on przestaje być tym, za kogo go uważałaś.
I odpowiedz sobie sama: czy naprawdę robi coś złego?
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "O drugim człowieku"
We don't see things as they are, we see them as we are.
— Anaïs Nin
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazabka zabka

July 14 2019

You get to where you want in life, just not in the way you imagined.
— Jay Shetty
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty

July 07 2019

Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"

July 02 2019

Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
9262 e2f0
Reposted fromtulele tulele viatobecontinued tobecontinued
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Haruki Murakami.
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued

June 26 2019

June 21 2019

1928 3018
Reposted fromiamstrong iamstrong viatobecontinued tobecontinued

armadillobear:

goblinparty:

I’m constantly torn between the ‘be kind to everyone’ and the ‘fuck everyone you owe them nothing’ mentalities 

Do no harm but take no shit

3908 0045 500
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viazabka zabka
6150 2f27 500
Nie bądźcie głupi. #takmałojeszczewiesz
Reposted fromyannim yannim viatobecontinued tobecontinued

June 13 2019

5114 860f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme

June 11 2019

7853 c8ae 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl