Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

2472 aee9
Reposted fromonlyman onlyman viashakeme shakeme
4331 bb95 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
3814 8a7c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasilkdreams silkdreams

February 16 2020

Najgorsza nie jest nienawiść czy nieodwzajemnione uczucie, a obojętność. Kiedy już nie czekasz, nie zerkasz, nie myślisz, nie analizujesz, nie szukasz przypadków, nie tworzysz scenariuszy. Najgorszy jest moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że miłość nie jest dla Ciebie.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viatobecontinued tobecontinued
Jesteś zmęczona, bo ciągle chcesz od siebie więcej. Uwierz, że gdybyś wymagała od innych, tyle ile od siebie, to nikt temu by nie podołał.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"

February 04 2020

Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued

December 24 2019

1732 56fb
Reposted fromwyczes wyczes viasilkdreams silkdreams
Reposted fromshakeme shakeme

November 18 2019

5590 dd52 500
Reposted fromrol rol viashakeme shakeme

November 07 2019

0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viashakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme

November 06 2019

7182 deec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Nie planuję dlatego, że… mnie to nudzi. Ja nie lubię życia pod kartkę w kalendarzu. Wolę jak to zdarzyło mi się w listopadzie, planować wyjazd do Łodzi, kliknąć „kup bilet” i usłyszeć od mojego głosu rozsądku (czyt. mojego mężczyzny), że przecież „masz wtedy egzamin!”. (...) Lubię w sobie to roztrzepanie i jakoś tak smutno byłoby mi bez niego. Spontaniczność to jest to, co sprawia, że chce się żyć. Bo według mnie, nie ma niczego lepszego niż budzić się o poranku i nie być pewnym niczego.
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl